Solliciteren? PDF Print
woensdag, 28 juli 2010 23:45

Sollicitatieformulier

1. Naam en voornamen: ……………………………………………………………………

2. Adres: …………………………………………..……………………………………..……

3. Postcode: …………………. Woonplaats: …………………………..………………….

4. Telefoonnummer(s) thuis: ……………………… 06: ………………………………….

5. Geboortedatum: …………………….. Nationaliteit: …………………………………….

6. E-mailadres: ……………………………………………………………………………….

7. Paspoort-/identiteitskaartnummer: ……………………………………………………..

(NB Vergeet niet een kopie van paspoort-/indentiteitskaart bij te voegen)

8. Bankrekeningnummer: ……………… Girorekeningnummer: ………….………….

9. Sofinummer: ……………………………………

10. Burgerlijke staat: Gehuwd/Ongehuwd/Samenwonend

11. Heeft u klachten, die de uitoefening van uw functie negatief kunnen beïnvloeden?

Nee/ja, nl. ………………………………………………………………………………….

12. Bent u in het verleden met Justitie in aanraking geweest?

Nee/ja, nl. ………………………………………………………………………………….

13. Zijn er omstandigheden die aanleiding kunnen geven dat de Gemeente géén
verklaring van goedgedrag kan afgeven?

Nee/ja, nl ……………………………………………………………………………………

14. Welke opleiding(en) hebt u gevolgd?

Van - Tot Opleiding Diploma

…………………………….. …………………………………………. ………………….

…………………………….. …………………………………………. ………………….

…………………………….. …………………………………………. ………………….

…………………………….. …………………………………………. ………………….

15. Volgt u momenteel een opleiding?

Nee/ja, nl. …………………………………………………………………………………

16. Wie zijn uw vorige werkgevers?

Naam Plaats Van - Tot Functie Reden ontslag

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

17. Mogen we bij uw laatste werkgever informeren?

Ja/nee, nl. …………………………………………………………………………………………

Zo ja, contactpersoon: …………………………………………………………………………..

18. Waarom solliciteert u op deze functie?

………………………………………………………………………………………………


Naar waarheid ingevuld op ……………..- …………………20…… te

……………………….Handtekening………………………………….

 

 

(Dit sollicitatieformulier kan worden afgegeven in de winkel of kan per post naar
de winkel worden verstuurd Eikenbosch 9, 5056 GB, Berkel-Enschot.)

 

Zoekfunctie: