Keurmerken PDF Print

AOC kazen

Het certificaat van hoge kwaliteitskaas, vooral onderscheiden onder de kazen van Frankrijk zijn de 42 kaassoorten die het “AOC keurmerk” (“Appellation d’Origine Contrôlée”) dragen. Het AOC merk garandeert onder andere de herkomst van de kaas uit een specifieke Franse regio en een traditionele productie.
Voor het verkrijgen van het keurmerk AOC moet worden voldaan aan vier hoofd criteria:

1. De herkomst van de kaas komt van een geografisch bepaalde regio, bijvoorbeeld een gemeente of district. De melk moet uit deze regio komen en de kaas moet hier geproduceerd en ook gedeeltelijk gerijpt zijn.

2. De productiemethoden hebben een sterke invloed op de eigenschappen van een kaas. Om hoge kwaliteit te verzekeren, worden AOC kazen gemaakt door strenge gedefinieerde methoden die al eeuwenlang van generatie op generatie worden nageleefd.

3. De typische eigenschappen van kaas, zoals grootte, type van korst, tekstuur en minimum vetgehalte, zijn bepalend voor de smaak van een kaas. Deze eigenschappen zijn duidelijk gedefinieerd en moeten streng worden nageleefd.

4. De kaasmakers zijn onderworpen aan controles van een overheidscontrolecommissie. Overheidsvertegenwoordigers garanderen de authenticiteit en kwaliteit van het product. De geschiedenis van AOC certificatie dateert van de 15e eeuw. Een besluit van de Toulouse Parlement van 1666, wordt beschouwd als de eerste juridische tekst die refereert naar een kaas, genaamd Roquefort. Op basis van dit besluit is de hele justitiële administratie ontwikkeld. Volgens de wetten van 1955 en 1973 is de verkrijging van het AOC label alleen mogelijk op de basis van dit besluit. Vanaf 1990 is het INAO (Institut National des Appellations d’Origines – Nationaal Frans Instituut van herkomstbenamingen) belast met de verantwoordelijkheid. Op 13 juli 1998 is een geitenkaas genaamd Valencia, als jongste lid toegevoegd aan de “AOC familie”. Vandaag de dag zijn er 42 AOC kazen van de in totaal ongeveer 500 Franse kaassoorten. Dit is een strenge keuze die de uniekheid van een AOC kaas aangeeft. Alle AOC kazen zijn gemakkelijk te herkennen, ze hebben een opmerkelijk keurmerk op de korst, de verpakking of het label.  

Streekproducten

Criteria en eisen

Het keurmerk 'Erkend Streekproduct' is een onafhankelijk keurmerk. Om in aanmerking te komen voor het keurmerk moeten de producten voldoen aan de volgende eisen:

    Er is een duidelijk omschreven productiegebied: de streek
    De grondstoffen zijn afkomstig uit de streek
    De verwerking vindt plaats in de streek
    Producten en grondstoffen worden op een verantwoorde, duurzame wijze geproduceerd

Na een strenge selectie wordt het keurmerk 'Erkend Streekproduct' toegekend aan producten die voldoen aan alle bovenstaande eisen. De stichting Streekeigen Producten Nederland (SPN) waarborgt de naleving van de gestelde eisen. Hiertoe wordt onafhankelijke controle door geaccrediteerde controle instanties georganiseerd.

EKO-Keurmerk

Elk biologisch bedrijf krijgt in elk geval één keer per jaar uitgebreid een inspecteur op bezoek. Ook vinden de laatste tijd steeds vaker onverwachte controles plaats.

- Op de boerderij kijkt de inspecteur uitgebreid naar het land, de gewassen, dieren en stallen. Gebeurt alles zoals is voorgeschreven? Zijn er geen kunstmest en chemisch/synthetische bestrijdingsmiddelen gebruikt? Krijgen de dieren een goede verzorging? Zijn er geen kippen bij met gekapte snavels? Kunnen alle dieren wel naar buiten en krijgen ze genoeg ruimte?

- Regelmatig neemt de inspecteur bij een controle wat blaadjes, vruchten, producten of grond mee van het bedrijf. Een laboratorium onderzoekt dan of hier geen verboden stoffen in zitten.

- In de fabriek, bijvoorbeeld een bakkerij, let de inspecteur scherp op de ingrediënten en grondstoffen. Komen deze wel van een biologisch bedrijf? Van niet-biologisch meel mag je natuurlijk geen biologisch brood bakken! Skal controleert alle schakels in de keten.

- Ook kijkt de inspecteur de boekhouding na omdat die belangrijke informatie levert over het bedrijf. Zo geven de rekeningen inzicht in de aangekochte grondstoffen en hulpmiddelen, zoals bijv. bodemverbeteraars of medicijnen.

- De inspecteur stuurt de waarnemingen vervolgens electronisch naar het kantoor van Skal. Daar vindt de eindbeoordeling plaats of alles aan de wettelijke eisen voldoet. Zo ja, dan mag het bedrijf de producten als “biologisch” en met het EKO-keurmerk erop verhandelen. Dit besluit heet officieel certificering.

- Belangrijk om te weten: een biologisch bedrijf blijft permanent onder controle staan. Een bedrijf dat zich niet aan de regels houdt, mag het product niet als biologisch verkopen. Bij ernstige overtredingen kan Skal het bedrijf volledig verbieden om nog langer biologische producten op de markt te brengen. En waar dat nodig is werkt Skal samen met andere inpectie-organisaties.

 

Zoekfunctie: